Een nieuw skatepark voor Bunschoten. Een mooi initiatief vanuit de jongeren zelf. Voor en door jongeren. De petitie (bit.ly/39iaiG4) werd al bijna 1000 keer getekend.

Maar los van de petitie moet er natuurlijk nog veel gebeuren om deze droom van veel jongeren uit Bunschoten Spakenburg te verwezenlijken.

1: Er moet een plan komen, hoe zou die ideale skatebaan eruit moeten zien, wat moet er wel in en wat niet. Er is al veel ervaring met skatebanen in de omgeving van Bunschoten en van de oude skatebaan weten we wat wel en niet werkt.

2: Er moet overleg met de gemeente komen. Wat kan wel en wat niet, op welke locatie. Past het plan binnen datgene wat de gemeente haalbaar acht? Het overleg met de gemeente is van cruciaal belang.

3: Er moet geld komen. Natuurlijk kunnen we de gemeente vragen om een skatebaan aan te leggen maar zo’n groot project is heel erg kostbaar en kan niet alleen met gemeente geld worden gefinancierd. We willen graag bedrijven betrekken, maar ook particuliere bijdragen zijn onmisbaar bij een project als dit. Zodat het een skatebaan van én voor ons allemaal wordt.  Bijvoorbeeld door een grote loterij te organiseren. Prijzen te verzamelen en loten te verkopen voor de nieuwe skatebaan.
Via fondsenwerving kunnen we tenslotte subsidie aanvragen of vermogensfondsen benaderen met het plan. Want alleen door samen te werken met alle partijen kunnen we de skatebaan werkelijkheid maken!

Kortom wat hebben we nodig:
30 jongeren in de leeftijd van 14-27 jaar die gaan helpen bij een van de drie onderdelen, of bij alle drie de onderdelen.
Begeleiders voor de drie onderdelen. Volwassenen die iets hebben met de skatebaan, die een mooi project voor jongeren willen helpen en die zich kunnen en willen inzetten voor dit project.

Kortom, meld je aan om mee te helpen en wij nemen snel contact op met jou!

HELP MEE, MELD JE AAN!

    Ik ben:

    Ik wil helpen bij: